Sertifikalarımız

Geopet olarak kalite politikamızı degree of exellence’a göre belirledik. Kuruluşumuzun bütün faaliyetleri, tanımlanmış ve belgelenmiş olup sistematik olarak politika prosedurere uygun olarak yürütülmektedir.

Yürürlükteki mevzuat gerekliliklerini karşılayacak bir biçimde görünür ve denetlenebilir olacak ve karşılanmasını sağlanacaktır. Aynı zamanda politikamız insanları ve çevreyi korurken müşteri beklentilerini de karşılamaktır.
Kalitenin bütün personelin sorumluluğu olduğunun farkındayız. Bu nedenle geliştireceğimiz kalite kültürü, karar verme sürecinde yer alan personel ile birlikte bilgi paylaşımı ve belirli kalite yönetim işlevlilerinin devredilmesi yoluyla organizasyon içinde olmayı, kalite sisteminin muhafazası ve uygun vasıflara sahip yetkin kişiler ile uygulanması hedeflenmektir.

Sonuçlarımız üzerinde önemli etkiye sahip olan kritik olaylara konstantre olmak ve performansı düşüren farklı olayları en aza indirmek, bu olayları ölçmek ve geçerli veriler elde etmek, gelişimdeki ilerlememizin temelini oluşturur.

Entegre bir yönetim sistemi ile yönetilen profesyonel yönetimimiz en yüksek kalite ve etik davranma standardımızı korumakla birlikte personelimizi güçlendirerek başarmayı hedeflemektedir.