İş Güvenliği

DERİNLERDE BAŞARININ SIRRI,İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

GEOPET olarak tüm faaliyet ve şantiye uygulamalarımızda; iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre politikası ile düzenlemelerine uygun olarak çalışmak vazgeçilmez koşulumuzdur.

Biz; çevre duyarlılığı ile çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın iyilik, sağlık, güvenlik ve refahını eksiksiz sağlamayı öncelik olarak belirledik. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisinde İSG önlemlerindeki lider konumumuzu gururla sürdürürken, İSG yönetim sistemimizin dayandığı politika ve kontrollerimizi de aşağıdaki vazgeçilmez ilkeler üzerine kurduk:

 • Bütün kazalar önlenebilir.
 • Petrol ve gazla ilgili yapılan tüm faaliyetler ve işlemler çevreye karşı sorumlu bir şekilde gerçekleştirilebilir
 • Üretkenliği artırmanın, iş hedeflerini karşılamanın, rekabet yeteneğini geliştirmenin temelinde güvenli çalışmak ve çevreyi korumak vardır.

Organizasyon yönetim liderliği ve çalışan katılımı ile aşağıdaki maddeleri taahhüt eder:

 • Herkes için güvenli ve sağlıklı çalışma alanı yaratmak ve bunu sürekli geliştirmeye çalışmak.
 • Çevreye saygı duymak ve çevrenin korunması için stratejiler uygulamak.
 • İSG performansını geliştirmeye çalışmak.
 • Geopet İSG gerekliliklerine ve yasal gerekliliklere uygunluk;
 • İSG’nin tüm iş planlaması, karar verme ve günlük faaliyetlere entegre edilmesi.
 • Etkili bir yönetim sistemi kullanarak İSG performans hedeflerini belirleyin, sonuçları ölçün, süreçleri ve hizmetleri değerlendirin ve sürekli olarak iyileştirin;
 • Bu politikanın uygulanması için kaynak ve eğitimi sağlanması;
 • Her bir katılımcıyı kişisel İSG taahhüdünden sorumlu tutarken, tüm katkıda bulunanlar tarafından İSG süreci anlayışını ve katılımını teşvik etmek;
 • İSG politikasını organizasyondaki bütün katılımcılara açıklıkla anlatılması/iletilmesi.

İSG politikasına bağlılığımız Geopet’in operasyonel kusursuzluğu ve uzun vadeli iş başarısı için kritik bir önem taşımaktadır ve tüm yönetimimiz ile çalışanlarımız tarafından görünür liderlik, disiplin ve etkili iletişim gerektirir.